התמימים מתכוננים ליו”ד -י”א שבט בהוספה בהפצת המעיינות - ייסוד 40 שיעורי תניא חדשים בבתי הכנסיות בעיר

כהמשך להתעוררות הגדולה בהתוועדויות י"ט כבלו בבתי הכנסת ברחבי העיר וכהכנה ליו"ד שבט, יזמו הת’ מהלך של הקמת רשת שיעורי תניא ובתיאום עם 40 צבאי בתי כנסת בעיר יחלו הת’ במסירת שיעור שבועי קבוע בתניא. בתמונה. אסיפת ההכנה שאורגנה על ידי האחרים על המבצע

שתף לחברים

שתף