הרב לבקיבקר - פרשת כי תבוא וחודש אלול

הננו מתכבדים להגיש, סרטון וידאו הכולל שיעור קצר בענייני דיומא, חודש אלול ופרשת כי תבוא. מאת הרב לבקיבקר שליט"א

מאת: מערכת האתר - ישיבת חב"ד צפת, אתר הפעילות

שתף לחברים

שתף