קידוש לבנה

מידי חודש בחודשו, מארגנים התלמידים מעמד קידוש לבנה במרכז העיר. בליווי כלי נגינה ואטרקציות לילדים. מעמד קידוש לבנה ברוב עם וברחובה של עיר, נערך בהתאם להוראת הרבי מלך המשיח, כהכנה לקבלת פני משיח צדקנו.

שתף לחברים

שתף