ממשיכים להוסיף בתורה!

ההתעוררות הגדולה בלימוד התורה מתחזקת אף יותר עם סיום המגבית. הת’ ממשיכים לקבל על עצמם הוספה בלימוד מתוך רגש של שמחה והודי’ה להשי"ת על הנס הגדול שנעשה בהצלחתה המופלאה של המגבית והבטחת מבנה הקבע של הישיבה.

לכתבה המלאה

שמחה מיוחדת עם סיום המגבית להצלת בנין הישיבה

בהתגייסות מעוררת השתאות של כלל אנ"ש ורבני חב"ד, הוסרה סכנת הפינוי של ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת, עם השגת למעלה מ-24 מיליון ש"ח לרכישת בניין הישיבה והרחבתו. עם היוודע דבר ההישג פרצו התמימים בריקודי שמחה והודיה שנמשכו להתוועדות סוערת בהשתתפות רבני הישיבה שעוררו את התמימים להוסיף חיל בלימודם

לכתבה המלאה

שיעור כללי מאת הרב וילשאנסקי - גלריה

למרות הלחצים האדירים המונחים על כתפיו והקמפיין להצלת ישיבת חב"ד צפת, ראש הישיבה הרב יוסף יצחק וילשאנסקי, לא ויתר על קביעותו ומסר בצהרי היום את ה’שיעור כללי’ במהלכו הקיף בסגנונו העיוני והנפלא את עיקרי הסוגיה הנלמדת "מעילה – פטור מזיק הקדש" לאור תורתו של הרבי מלך המשיח

לכתבה המלאה

חיות חסידית בהתוועדות כ”ד טבת עם הרב יורקוביץ

רב קהילת חב"ד בלוד ומרבני מכון הלכה חב"ד הרב ברוך בועז יורקוביץ’ התוועד אתמול בהיכל הישיבה לרגל כ"ד טבת, יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר הזקן. במשך שעות ארוכות התוועד בנוגע לעניינו של בעל ההילולא, ועורר את התמימים ללמוד את תורתו בעיון

לכתבה המלאה

יום בישיבה

טעימה אותנטית מיום לימודים בישיבה יחד עם ריקודי השמחה הספונטניים שפרצו עם היוודע בשורת שחרורו של ר’ שלום מרדכי הלוי שיחי’ רובאשקין - גלריית תמונות.

לכתבה המלאה

תלמידי התמימים התאחדו עם כינוס השלוחים העולמי

תלמידי התמימים בישיבת חסידי חב"ד בצפת השתתפו באירוע מושקע במיוחד, לרגל כינוס השלוחים העולמי המתקיים בימים אלו בחצרות קדשנו. הבחורים הפיקו באנקעט מרשים במהלכו שמעו דברים על עבדות השליחות היחידה שנותרה: קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש

לכתבה המלאה

120 לתות”ל: מעמד מרשים לסיום מבצע תורה בצפת

מעמד שכולו הוד והדר, נחת עצום לרבי שליט"א מלך המשיח התקיים לרגל יום התייסדות ישיבת תומכי תמימים – 120 שנה, ובמסגרת אירועי 40 שנה ליסודה של ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת עיה"ק: סיום מבצע תורה במהלכו למדו מאה תמימים את מסכת כתובות ושלחן ערוך אדמו"ר הזקן – הלכות פסח בעל פה

לכתבה המלאה

עם סיום ימי התשלומין - כינוס תורה מרתק בהיכל הישיבה

בהתאם להוראות הקדושה של הרבי מלך המשיח, התקיים כינוס תורה מלא בתוכן עשיר ומרתק. הכינוס נפתח בשיעורו המיוחד של ראש הישיבה הרב ווילשאנסקי שליט"א, על מהותו ועניינו של כינוס תורה ולאחמ"כ פלפל בגדר דין מעילה ושייכות תוכנו לעניין חג השבועות, בכוחו של איש הישראל להחדיר קדושה ב’חפצא שבעולם, לאחר מכן נשא דברים הרב יצחק אייזיק שי’ לנדא שביאר בסגנונו המיוחד את דיני תרומות ומעשרות בזמננו, נציגי הת’ הת’ דוד שי’ מיכאלאשווילי והת’ שלום שי’ טל פילפלו בסוגיות בנגלה ובחסידות בנושאים הנלמדים בישיבה. הרב מנחם מענדל הראל העביר נקודה מיוחדת בגדר מצוות תלמוד תורה ממחשבה ובדיבור ובנפ"מ לעניין ברכות התורה. הרב וואלף מסר משא מאלף בענייני גאולה ומשיח בפרשיות התורה ובהפטרות. את הכינוס הנחה בטוב טעם הת’ טוביה גינזבורג.

לכתבה המלאה